Thursday, October 20, 2016

ศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้ สถานที่ๆจะจัดทำเป็นศูนย์ข้อมูลต่างๆ หรือจัดนิทรรศการเกี่ยวกับช้าง สัตว์ป่าอื่นในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วNo comments: