Thursday, December 03, 2015

อุทยานแห่งชาติภูพาน
Our field staffs and Phupan National Park track elephants in The National Park, they found every elephants are healthy.    
เจ้าหน้าที่ภาคสนามสกลนครและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพาน ร่วมกันออกติดตามช้างที่ปล่อยในพื้นที่อุทยานฯ พบว่าช้างทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งในเดือนที่ผ่านมา (พฤศจิกายน) ยังพอมีน้ำอยู่บ้างตามลำห้วยต่างๆ


No comments: