Tuesday, December 15, 2015

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเยี่ยมซับลังกา
On December 14, 2015,  Mr.Phanu Yamsri, official governor of  Lopburi Province presides over seminar after that visits Sublangka Wildlife Sanctuary, survey area around the sanctuary  then visits our camp 1.    
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เดินทางมายังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง "สัมมนาและศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ" โดยเข้าดูพื้นที่ แหล่งน้ำและสัตว์ป่า บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราวซับหวาย เพื่อรับฟังข้อมูลในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ณ แคมป์ 1

No comments: