Thursday, July 12, 2012


เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรี (นายศุภชัย ครีศรีสกุลและนายพิทักษ์ เจริญอุดมสวัสดิ์) เก็บเลือดพังพรชิตาและพังวาสนาเพื่อส่งให้กับนายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

No comments: