Wednesday, July 11, 2012

Pansa, Petchara, Boriboon and Maitri


ในการติดตามช้างในป่าดอยผาเมือง เจ้าหน้าที่ภาคสนามได้พบกับกลุ่มช้างพังพรรษา พังเพชรา พลายบริบูรณ์ และพลายไมตรี ช้างทุกตัวสุขภาพสมบูรณ์ดี

No comments: