Friday, July 06, 2012

Vet and Ranger Talk


นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิช สอบถามรายละเอียดและข้อมูลช้างที่ปรับพฤติกรรมอยู่รอบๆ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยาวกับนายสุบิน จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงานฯ

No comments: