Monday, September 21, 2009

ในการติดตามช้าง เจ้าหน้าที่พบพังทองใบและพังบุญมีน่านบริเวณกิ่วคอควาย ซึ่งช้างทั้งสองหากินอยู่บริเวณนั้น

No comments: