Thursday, September 10, 2009

Khun Pattakanit Intaphrasit reporter of Channel 3 , and staffs visit Sublangka Wildlife Sanctuary to make a documentary about the ongoing work of our project on September 10, 2009.
ทีมข่าวช่อง 3 โดยคุณภัทฆรานิษฐ์ อินทร์ประสิทธ์ผู้สื่อข่าว(ใส่เสื้อยีนส์),คุณปกาสิต จักรไช ช่างภาพ(ใส่เสื้อสีเขียว)และคุณสุชีวะ ปัญญา ผู้ช่วยช่างภาพ(ใเสื้อลายสก๊อต)เข้าร่วมติดตามพฤติกรรมช้างในป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติประจำจังหวัดลพบุรีและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาจังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความเป็นอยู่ของช้างในโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552

No comments: