Monday, May 11, 2009

Google Earth shows moving location of elephants on April 16, 2009 (Galasin Province side) and May 7, 2009 (Sakon Nakorn Province side) at Phu Phan National Park, Sakon Nakorn. ภาพพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ลง Google Earth แสดงพิกัดการหากินของช้างพังนิ่มนวลในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเปลี่ยนพื้นที่หากินในป่าภูพาน 2 ช่วง คือ 16/04/09 พังนิ่มนวลได้หากินอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร แต่เมื่อ 07/05/09 พบพังนิ่มนวลอยู่ที่ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

No comments: