Monday, May 11, 2009

Google Map shows moving location of group elephants (Pang Buakeaw's group) in Phu Phan National Park, Sakon Nakorn. ภาพพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ลง Google Earth แสดงพิกัดการหากินของช้างกลุ่มพังบัวแก้วในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเปลี่ยนพื้นที่หากินในป่าภูพาน 2 ช่วง คือ 09/04/09 และ 07/05/09

No comments: