Tuesday, October 06, 2020

พบสัตว์ป่าระหว่างติดตามช้าง

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีติดตามช้างก็พบกับสัตว์ป่าหลากหลายชนิดในป่าซับลังกา


 

No comments: