Wednesday, October 14, 2020

บำรุงรักษารั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบ้านโนนสวรรค์

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำจังหวัดลพบุรีได้เข้าตรวจเช็ครั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงจุดบ้านโนนสวรรค์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ และได้ตัดหญ้าที่ขึ้นตามแนวรั้วเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
 


No comments: