Wednesday, October 14, 2020

ติดตามช้าง

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้เข้าป่าติดตามช้างบริเวณห้วยแม่ผึ้งในท้องที่จังหวัดลำปาง
No comments: