Friday, October 02, 2020

ติดตามช้างออกนอกพื้นที่

คืนวันที่ 30 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าหน่วยต้นน้ำ ช่วยกันเฝ้าระวังช้างทางด้านทิศเหนือแถบต้นน้ำโดยพบว่าสีดอสุทินได้ออกมาที่ไร่ของชาวบ้าน จึงจุดประทัดเพื่อผลักดันเข้าป่าแต่สีดอสุทินยังไม่ยอมเข้าและหายไปทางฝั่งตะวันออก โดยเจ้าหน้าที่จะติดตามช้างต่อในวันรุ่งขึ้น


No comments: