Monday, October 12, 2020

ร่วมกันปลูกต้นไผ่

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาและชาวบ้านร่วมกันปลูกต้นไผ่บริเวณ หน่วยซับหวายถึงสระ 2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

No comments: