Tuesday, October 02, 2018

ประชุมวิสามัญ
มูลนิธิจัดประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ  เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องอาหารจีน YAO ชั้น 32 โรงแรมแบงค็อก แมริ-ออท เดอะ สุรวงศ์ ถ.สุรวงศ์ บางรัก กทม.

No comments: