Friday, June 09, 2017

ซ่อมแซมรั้วไฟฟ้าพอเพียง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตซับลังกา ได้ออกสำรวจแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง และช่วยกันซ่อมแซมจุดทีชำรุดฝั่งหมู่บ้านตะเคียนโพรงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่No comments: