Thursday, June 08, 2017

กิจกรรมชุมชน
นางสาวนฤมล สุขเสาร์ และนายสุบิน จำอินถา เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงผีปันน้ำของชุมชนใน ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เลียง เพื่อพบปะและพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ ต.เสริมขวา

No comments: