Friday, June 09, 2017

ผลักดันช้างฝั่งลำเจา

Lopburi field staffs found an elephant walk nearby electric fence close to Ban Lamjao therefore the staffs light firecracker to push them back to the forest.    
เมื่อคืนวันที่ 15 มิ.ย. 2560 เจ้าหน้าที่ภาคสนามพบช้างเดินเลาะอยู่ริมรั้วซึ่งติดกับพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านฝั่งลำเจา จึงได้ช่วยกันจุดประทัดปิงปองเพื่อผลักดันช้างให้กลับเข้าไปในพื้นที่กลางป่า

No comments: