Sunday, April 09, 2017

ซ่อมรั้วไฟฟ้า
   
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี ช่วยกันซ่อมรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงด้านฝั่งปางกะจาที่ลวดขาด เนื่องจากตอนกลางคืนมีพายุเข้า ลมพัดต้นไม้หักทับแนวรั้ว

No comments: