Tuesday, April 18, 2017

มูลนิธิฯ ร่วมงานเถลงข่าว

พลตำรวจตรีชูเกียรติ ประทีประเสน รองเลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมพิธีแถลงข่าว PEA ห่วงใย ใส่ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม   โดยได้กล่าวถึงโครงการปล่อยช้างคืนสู่ป่า จำนวน 4 เชือก ซึ่งมี คุณถวิล เปลี่ยนศรี ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560  ณ บริเวณโถงชั้น1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

No comments: