Monday, November 07, 2016


พบช้างออกหากินบริเวณ แคมป์ 3 แม่ปูในช่วงเวลากลางดึกของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่สามารถไล่ต้อนเข้าป่าได้ทันก่อนที่จะออกนอกพื้นที่สร้างความเสียหาย

No comments: