Friday, November 04, 2016

รั้วลวดหนามหมู่บ้านแม่เลียงพัฒนา


3 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิเดินทางเข้าไปสร้างรั้วลวดหนามบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา เพื่อป้องกันช้างออกมาสร้างความเสียหาย เนื่องจากเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว

No comments: