Friday, November 04, 2016

รั้วไฟฟ้าพอเพียง
วันนี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามเริ่มดำเนินการสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงบริเวณด้านหลังศูนย์บริการประชาชนทางหลวงขุนตาล โดยเริ่มจากการถางหญ้าเพื่อสร้างแนวรั้ว

No comments: