Monday, October 06, 2014

Phupan Grow the Forest.ปลูกป่าที่แก้งมดแดงOn September 15, 2014 The foundation at Sakon Nalorn and Phupan National Park grow the forest at Keangmoddeang, Phupan National Park.
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพาน  ปลูกป่าบริเวณทางเข้าหน่วยพิทักษ์ฯ แก้งมดแดง อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร

No comments: