Monday, October 06, 2014

Sixth Elephant -สมาชิกใหม่ตัวที่ 6
Welcome to  a new member. Today our field staffs at Lopburi found Pang Dao gives birth to a baby elephant.
ต้อนรับสมาชิกใหม่อีกครั้ง เช้านี้เจ้าหน้าที่ภาคสนามแจ้งว่า พังดาวได้คลอดลูกแล้ว เป็นเพศผู้ รายละเอียดยังไม่ทราบมากนัก ต้องรอให้สัตวแพทย์เข้ามาตรวจสุขภาพ และบันทึกประวัติก่อน แต่คาดว่าลูกช้างน่าจะออกมาได้ประมาณ 3-4 วันแล้ว 

No comments: