Monday, April 28, 2014

เจ้าหน้าที่ช่วยกันรื้อบ้านพักเจ้าหน้าที่แคมป์ 1 เพื่อปลูกสร้างใหม่ หลังจากที่ใช้เป็นทีพักอาศัยเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี

No comments: