Saturday, April 05, 2014

Military Help
This morning 31st Infantry Regiment King's Guard support 15 personals to build an electric fence with Elephant Reintroduction Foundation for 7.5 KM. to prevent elephants out of the forest area.
เช้านี้กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ จังหวัดลพบุรี ได้ให้การสนับสนุนจัดส่งกำลังพลจำนวน 15 นาย เข้าร่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ในการจัดสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่

No comments: