Wednesday, July 31, 2013Our field staff at Sublangka is cutting grasses around electric fence to prevent electrical short.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรี กำลังตัดหญ้าตามแนวรั้วไฟฟ้าที่ขึ้นสูงออกบ้าง เพื่อป้องกันการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้า พร้อมกันนี้ได้สร้างที่พักชั่วคราวไว้สำหรับพักในช่วงที่ออกตรวจความเรียบร้อยแนวรั้วไฟฟ้า

No comments: