Monday, January 17, 2011

Restoring Our Elephant's Hospital

โรงพยาบาลช้าง ของมูลนิธิฯ แคมป์ 1 มีสภาพชำรุดทรุดโทรม
Our field staffs are restoring elephant's hospital, Camp1,Lampamg. ทางมูลนิธิฯ จึงดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิฯ

No comments: