Sunday, August 09, 2009

2 elephants : Pang Saithong and Pang Gonthong alway live together. พังสายทองและพังก้อนทอง รวมกลุ่มกันอยู่ในป่าบริเวณลำห้วยแม่ใน ช้างทั้งสองไม่เคยแยกจากกันไปไหน จะหากินอาหารด้วยกันตลอดเวลา

No comments: