Saturday, January 14, 2017

จับพลายสมชาย

ทีมสัตวแพทย์จากสถาบันคชบาลลงพื้นที่ซับลังกาเพื่อจับพลายสมชายอีกครั้ง โดยครั้งนี้มีการวางแผนกันอย่างรอบคอบ และให้เวลากับการจับพลายสมชายมากขึ้น ซึ่งในที่สุดก็สามารถยิงยาซึมพลายสมชายและผูกมัดได้เป็นที่เรียบร้อย


No comments: