Wednesday, December 21, 2016

รักษาพังแม่บุญแก้ว

หลังจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำซับลังกาออกลาดตระเวนตามช้าง ได้พบพังแม่บุญแก้ว จากการสังเกตุพบว่า พังแม่บุญแก้วมีบาดแผลหลายแห่ง คาดว่า น่าจะโดนพลายฉลาดใช้งาแทง เจ้าหน้าที่จึงนำพังแม่บุญแก้วมาผูกไว้ที่แคมป์ 1 เพื่อทำการรักษาแผล โดยในเบื้องต้นได้ฉีดยาแก้อักเสบให้ และหลังจากนั้นก็ต้องล้างทำความสะอาดบาดแผลทุกวัน จนกว่าแผลจะหายจึงจะปล่อยเข้าป่าอีกครั้ง




No comments: