Wednesday, December 14, 2016

ซ่อมแซมรั้วลวดหนามแม่ผึ้ง


เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ซ่อมแซมรั้วลวดหนามบ้านแม่ผึ้ง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง หลังจากถูกช้างกลุ่มจำนวน 10 ตัว ได้แก่ พังดารา พังตุ๊กตา พังปานดาว พังเพชราและลูก พังดวงดาว พลายพลัง สีดอบริบูรณ์ พังกันยา พังดอกรัก ทำลาย

No comments: