Tuesday, December 13, 2016

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงที่ลำปาง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ประจำลำปาง กำลังทดสอบระบบการติดตั้งรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงระยะทาง 1 กิโลเมตร ผลปรากฎว่า สามารถทำงานได้ดี รั้วไฟฟ้านี้สร้างขึ้นในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง (จุดศูนย์บริการประชาชน) ทั้งนี้เพื่อป้องกันช้างออกนอกพื้นที่ด้านถนนทางหลวงสายเชียงใหม่-ลำปางNo comments: