Friday, October 05, 2012


คุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา ให้เกียรติมาบรรยายเสียงในเวอร์ชั่นภาษาไทยของภาพยนตร์สารคดีของมูลนิธิฯ เรื่อง Return to The Forest ที่ห้องบันทึกเสียงสยามพัฒนาแล็บ

No comments: