Saturday, February 05, 2011

Plai Srisakorn, Sublangka Wildlife Sanctuary. สวัสดีครับผมชื่อพลายศรีสาครอยู่ที่ป่าซับลังกาครับผม : ผมอยู่สุขสบายดีครับ อาหารสมบูรณ์ดี
Posted by Picasa

No comments: