Tuesday, December 07, 2010

Next day, Khun Premjith finds more elephants at Nadoon, Mahasarakam Province and contacts with elephant's owner.
วันต่อมาคุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ติดต่อหาช้างที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำช้างมาเข้าโครงการ "เพิ่มช้าง สร้างป่า" เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553

No comments: