Tuesday, December 07, 2010

Khun Premjith Hemmawath, Manager of Elephant Reintroduction Foundation goes to Satuk, Burirum Province to find an elephant to join our project on December 2, 2010.
คุณเปรมจิตร เหมวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ติดต่อหาช้างที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วมโครงการ "เพิ่มช้างสร้างป่า" เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553

No comments: