Monday, March 22, 2010

Elephant Reintroduction Foundation at Lampang and Doi Pha Maung Wildlife Sanctuary have a meeting about managing rehabilitated elephants in Doi Pha Maung Forest at Doi Pha Muang Wildlife Sanctuary. ทางมูลนิธิฯ โดยคุณชลษพร อภิวงค์งาม เจ้าหน้าที่ประสานงานเชียงใหม่ - ลำปาง ,สัตวแพทย์หญิงนัฏฐา มณีวรรณ และนายสุบิน จำอินถา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประสานงาน เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวการแนวทางการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับช้างที่ปรับพฤติกรรมในพื้นที่ โดยมีนายผจญ จอมทัน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง

No comments: