Monday, March 08, 2010

Elephant Reintroduction Foundation has employed Mr. Pongsak Pinumka to be our field staff at Phuphan Substation, Phuphan National Park, Sakon Nakorn Province. มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติรับเจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนครคนใหม่ คือ นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นอำคา

No comments: