Saturday, March 13, 2010

The National Thai Elephant Day: Elephant Reintroduction Foundation and Sublangka Wildlife Sanctuary are making merit to our deceased elephants (Plai Lomsak and Plai Sila) on March 13, 2010. เนื่องจากวันที่ 13 มีนาคมของทุกปีรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันช้างไทย เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดลพบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาและประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดกิจกรรมทำบุญสังฆทานและบังสุกุลให้แก่ช้างที่เสียชีวิตในพื้นที่(พลายหล่มสักและพลายศิลา) เพื่อเป็นการระลึกถึงและไว้อาลัยแก่ช้าง

No comments: