Monday, October 26, 2009

Dinner with EGAT and Chaipattana officials.
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และคณะเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางล่วงหน้ามาเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการรับเสด็จฯ ร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็น โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้การต้อนรับ ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552

No comments: