Friday, October 02, 2009

ช่วงนี้ฝนตกหนัก ทำให้การเข้ามาทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามลำปางมีความลำบาก เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันใช้รอกดึงรถยนต์ของมูลนิธิฯ ที่ติดอยู่กลางลำห้วยแม่ป๋อน

No comments: