Friday, April 17, 2009

Pang Morakot and Plai Sukhum are grouping together with Pang Samran in Doi Pha Muang Wildlife Santuary, Lampang. และในขณะนี้ พังมรกตและพลายสุขุมก็เข้าไปรวมกลุ่มกับพังสำราญ (ช้างที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงทำพิธีปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ แต่อยู่ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในพื้นที่ดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง)

No comments: