Monday, April 20, 2009

พังสำราญ พังมรกต และพลายสุขุมได้เข้าไปรื้อข้าวในกระสอบ และทำลายเพิงพักของชาวบ้านบริเวณหมู่บ้านสะแงะ เจ้าหน้าที่จึงนำช้างทั้งสามกลับมาปล่อยป่าตามเดิม

No comments: