Monday, April 27, 2009

The Foundation joins Toshiba Green Concert

Elephant Reintroduction Foundation joins event "TOSHIBA Green Concert" which hold by Toshiba Thailand at Jamjuree Square on April 25, 2009. มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ร่วมจัดบูทประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ในงานโตชิบา กรีน คอนเสิร์ต ที่จัดขึ้นโดยบริษัทโตชิบา ประเทศไทย จำกัด ณ จามจุรีสแควร์ เขตปทุมวัน เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 25552

No comments: