Tuesday, March 24, 2020

ต้อนช้างเข้าป่า

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ได้ช่วยกันต้อนช้างพังสุพรรษาและพังนงนุชกลับเข้าป่า เนื่องจากช้างทั้ง 2 ตัว ได้ออกมานอกพื้นที่บริเวณหมู่บ้านเวียงใต้
No comments: