Thursday, March 26, 2020

รั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง-อุทยานแห่งชาติภูพาน

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ หน่วยสกลนคร เจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติภูพาน และชาวบ้านร่วมกันสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง ระยะทาง 2 กิโลเมตร ที่บ้านสร้างค้อ อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร

No comments: