Wednesday, March 18, 2020

สำรวจแนวรั้วไฟฟ้า

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ จ.ลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่เกี๋ยง ลงพื้นที่สำรวจแนวรั้วไฟฟ้าเพื่อเตรียมการจัดสร้างรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงชั่วคราว บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง

No comments: